Polski Angielski

Business Club

 

A loyal customer is a unique customer for us.


We know how important it is to understand the needs of our guests during business meetings .
We aim to to know the expectations of our loyal customers and offer the highest level of services.

Thank you for your loyalty to our restaurant .

In order to reward our customers, we are offering BUSINESS CLUB cards
entitling them to a 10% discount. If you are interested in joining this unique group ,
we encourage you to familiarize yourself with the details and send back the filled form to us:
restauracja@podgigantami.pl

FORMULARZ 

Regulamin karty Exclusive Restaurant Pod Gigantami  BUSINESS CLUB

 

WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY BUSINESS CLUB
Wystawcą i właścicielem Karty – BUSINESS CLUB
jest firma P.G JACHACY Aneta Abramczyk
z siedzibą : Al. Ujazdowskie 24, 00-478 Warszawa
NIP 521-135-1058


 
1. UZYSKANIE KARTY

Karta BUSINESS CLUB, przyznawana jest stałym klientom Exclusive Restaurant Pod Gigantami.
Klient otrzymuje kartę bezpłatnie. Karty nie są wydawane imiennie.

 

2. UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY BUSINESS CLUB

Posiadacz karty, ma prawo do uzyskania rabatu na wszystkie towary i usługi oferowane przez Exclusive Restaurant Pod Gigantami które nie są objęte ofertą specjalną.

  • Wartość udzielanych rabatów to 10 % . Rabat nie jest udzielany wstecz, tzn. w usługach gastronomicznych zamawianych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej.
  • Rabat nie będzie udzielony bez okazania karty w momencie płatności.
  • Rabaty przysługujące z różnych źródeł nie podlegają sumowaniu.
  • Rabaty z kilku kart rabatowych nie sumują się.
  • Pieniężna kwota rabatu udzielana okazicielowi karty nie może być wymieniana na gotówkę.

 

3. TERMIN WAŻNOŚCI KARTY BUSINESS CLUB

Karta wydawana jest bezterminowo. Wystawca ma prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do celów sprzecznych z postanowieniami regulaminu. W przypadku zastrzeżeń oraz uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności karty lub zgodności jej wykorzystania z postanowieniami regulaminu, podmiot upoważniony do udzielenia rabatu ma prawo odmówić udzielenia rabatu i zatrzymać kartę do czasu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku potwierdzenia zarzutów karta zostanie unieważniona i zniszczona. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia przydzielonej karty jej posiadaczowi nie przysługuje roszczenie o wydanie bezpłatnej
zastępczej karty rabatowej. Wystawca karty ma prawo do zakończenia programu karty w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty ulegają unieważnieniu.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.podgigantami.pl
Firma P.G JACHACY Aneta Abramczyk, zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu i informowania uczestników programu poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu poprzez umieszczenie jej na w/w stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia zmian do obowiązującego regulaminu zmiany zaczynają obowiązywać od 14 dnia od wprowadzenia nowego regulaminu. Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem pierwszego użycia karty.

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.